ج. تیر 20ام, 1399

استقلال ایران|دبل استار

دبل استار محل گردهایی هواداران استقلال ایران از سراسر جهان می باشد.

رادیو استقلال

http://doublestar.ir/wp-content/uploads/2020/02/radio1esteghlal.mp4
برنامه شماره یک رادیو استقلال- پیش بازی استقلال و پیروزی
http://doublestar.ir/wp-content/uploads/2020/02/radio2esteghlal.mp4
برنامه شماره 2 رادیو استقلال- پیش بازی استقلال ایران و الشرطه عراق
http://doublestar.ir/wp-content/uploads/2020/02/radio4esteghlal.mp4
رادیو استقلال برنامه 3-واکاوی سندروم مصدومیت در استقلال پارت 1
http://doublestar.ir/wp-content/uploads/2020/02/esteghlal3radio.mp4
رادیو استقلال برنامه 4-واکاوی سندروم مصدومیت در استقلال پارت2

برنامه شماره یک رادیو استقلال- پیش بازی استقلال و پیروزی

 پیش بازی استقلال و پیروزی دربی 91

گوینده : آقای متین طلاییان

برنامه شماره 2 رادیو استقلال- پیش بازی استقلال ایران و الشرطه عراق

برنامه شماره 2 رادیو استقلال- پیش بازی استقلال ایران و الشرطه عراق از سری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020

گوینده: آقای متین طلاییان

رادیو استقلال برنامه 3-واکاوی سندروم مصدومیت در استقلال پارت 1

رادیو استقلال برنامه 3-واکاوی سندروم مصدومیت در استقلال پارت 1

گوینده: آقای متین طلاییان

رادیو استقلال برنامه 4-واکاوی سندروم مصدومیت در استقلال پارت2

رادیو استقلال برنامه 4-واکاوی سندروم مصدومیت در استقلال پارت2

گوینده: متین طلاییان