ی. تیر 22ام, 1399

استقلال ایران|دبل استار

دبل استار محل گردهایی هواداران استقلال ایران از سراسر جهان می باشد.

لیگ قهرمانان آسیا 2020

گروه A لیگ قهرمانان آسیا 2020 هفته1 هفته2 هفته 3 هفته4 هفته5 هفته6
گروه B لیگ قهرمانان آسیا 2020 هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6
گروه C لیگ قهرمانان آسیا 2020 هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6
گروه D لیگ قهرمانان آسیا 2020 هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6
گروه E لیگ قهرمانان آسیا 2020 هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6
گروه F لیگ قهرمانان آسیا 2020 هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6
گروه G لیگ قهرمانان آسیا 2020 هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6
گروه H لیگ قهرمانان آسیا 2020 هفته1 هفته2 هفته3 هفته4 هفته5 هفته6
Posباشگاهببردمساویباختگل زدهگل خوردهت گامتیاز
1الاهلی عربستان21103214
2الوحده امارات21102114
3استقلال ایران201123-11
4الشرطه عراق201112-11