ی. تیر 22ام, 1399

استقلال ایران|دبل استار

دبل استار محل گردهایی هواداران استقلال ایران از سراسر جهان می باشد.

هواداری

مهرداد یاراحمدی استقلال دو بازی رسمی بعد از فاصله تقریبا چهار ماهه لیگ برتر انجام داد . دو بازی با...