ی. تیر 22ام, 1399

استقلال ایران|دبل استار

دبل استار محل گردهایی هواداران استقلال ایران از سراسر جهان می باشد.

ویدئو هواداران

ویدیو ساخت هوادار

داستان ستاره اول پارت 1

داستان ستاره اول پارت 2

قسمت اول: پلنگ تیزچنگال

دربی 26 -پرتماشاگردترین دربی تاریخ