صعود با زخم کاری!

صعود با زخم کاری!

در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی، آبی های پایتخت دوشنبه شب میزبان نساجی مازندران خواهند بود.؛