چند خطی برای کاپیتان دلها

چند خطی برای کاپیتان دلها

فوتبال برای بازیکنان با همه پستی و بلندی هایش سرانجام روزی به پایان می رسد و همه بازیکنان هر چند نام بزرگی را در میان مستطیل سبز داشته باشند مجبور به ترک آن خواهند بود.

رکورد خط دفاعی استقلال شکسته می شود؟

رکورد خط دفاعی استقلال شکسته می شود؟

در فوتبال جهان و باشگاهی بعضی وقتها اعداد با آدم حرف می زنند شاید در ظاهر جلوی برد، باخت، گل زده یا خورده یک عدد نوشته شود اما برای هر عدد چه تمرینات و تلاش ها و خون دل هایی که برای ثبت آن عدد کشیده نشده است.

تخلفات متعدد فدراسیون در کمک پنهانی به پرسپولیس

تخلفات متعدد فدراسیون در کمک پنهانی به پرسپولیس

موضوع پرداخت ۱۰ میلیاردی فدراسیون فوتبال به پرسپولیس در حالی مطرح است که اکنون با آشکار شدن شیوه و دستورات رییس وقت فدراسیون فوتبال در انجام این پرداخت، تخلفات قطعی عزیزی خادم بیش از قبل محرز شده است.؛
قهرمانیت مبارک استقلالم

قهرمانیت مبارک استقلالم

می خواهم از عشقی بنویسم ابدی، ازلی و ماندگار، شاید یکی از شیرین ترین قهرمانی های استقلال همین قهرمانی باشد.؛