اجرای عدالت یا استمرار مصونیت قرمز‌ها؟

اجرای عدالت یا استمرار مصونیت قرمز‌ها؟

سرمربی سرخ ها پس از عذرخواهی انتظار اجرای عدالت را داشت که در نوع خود جالب است. شاید هم عدالتی که نام می برند همان مصونیتی است که از آن برخوردارند. مصونیتی که حاصل چند سال روی کار بودن وزیر پیشین بود