وضعیت مبهم پاشازاده!

وضعیت مبهم پاشازاده!

پیشکسوت استقلال که چند روز پیش به کادرمدیریتی آبی ها اضافه شده بود در آستانه خروج از این باشگاه قرار گرفته است.؛