الکلاسیکو آسیا

الکلاسیکو آسیا

الهلال عربستان روز دوشنبه دوباره مصافی باهم دارید مسابقه ای که از بلندای تاریخ فوتبال باشگاهی آسیا برمی آید.؛
حسینی آماده نبرد برابر الهلال

حسینی آماده نبرد برابر الهلال

دروازه استقلال در دیدار این تیم برابر الهلال به حسینی سپرده خواهد شد، او این روزها در امارات خود را آماده این نبرد حیاتی می کند. ؛
هفتاد و شش سال عاشقی

هفتاد و شش سال عاشقی

هجدهم شهریور ماه سال یک هزار و سیصد و بیست و چهار بود که یک جوان ارتشی و ورزشکار به پشتوانه ارث خانوادگی و به همراه چند تن از دوستان خود تصمیم به تاسیس باشگاهی به نام دوچرخه سواران گرفت و این شروع یک عشق عاشق کش برای میلیون‌ها عاشق بود. ؛