شیراز دیشب نخوابید

شیراز دیشب نخوابید

اصولا در دنیا تیم های ریشه دار زیادی وجود دارند که محبوبیت زیادی را نزد مردم یدک می کشند.

داستان عشقی خالص

داستان عشقی خالص

در وصف عاشقی چه قصه ها که نقل و چه اشعار که سروده نشده است. عشق زمینی، عشق آسمانی. اما داستان عاشقی ما جنسش چیز دیگری است؛ متمایز است.