جشنواره گل استقلال در دستگردی / دکتر، روان درمانگر آبی‌ها شد!

جشنواره گل استقلال در دستگردی / دکتر، روان درمانگر آبی‌ها شد!

در ایستگاه نهم لیگ برتر سرانجام نوار ناکامی‌های آبی‌ها پاره شد و استقلال با ۳ گل حریف سرسخت خودش را شکست داد.اما چه عواملی باعث شد تا آبی‌ها بتوانند در تهران جشنواره گل به راه بیاندازند؟!
پاسخ ساده است:اصلاح نواقص موجود!