مددی خیرالموجودین است!

مددی خیرالموجودین است!

مدیرعامل اسبق آبی‌ها گفت:هیچ‌کدام از مدیرانی که در گذشته در باشگاه کار کردند طی تماس‌هایی که داشتم زیر بار این موضوع نرفتند و به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی آقای مددی خیرالموجودین است.