شش خانِ قهرمانی!

شش خانِ قهرمانی!

آبی ها بیست و چهار هفته را با وجود تمام سنگ اندازی ها با موفقیت گذرانده اند، اما شش هفته سرنوشت ساز پیش روی آنها است که قطعا در این بازی های باقیمانده سنگ های بیشتری به سوی آنها پرتاب خواهد شد.

حمایت هم تیمی های سابق از استقلال و فرهاد

حمایت هم تیمی های سابق از استقلال و فرهاد

در حالی که شش بازی تا پایان لیگ برتر خلیج فارس کشورمان باقی مانده است. همه تیمها با بازیهای تدارکاتی و تمرینات سخت بدنی و فنی، مشغول آماده سازی خود برای ادامه فصل هستند.