اهمیت خاص این دربی برای استقلال

اهمیت خاص این دربی برای استقلال

دربی ایران همیشه پر اهمیت است و حساس. اما بعضا به دلایلی دربی اهمیت و حساسیت ویژه تری برای طرفین یا یکی از آنها دارد، مثل اهمیت ویژه این دربی برای استقلال!

جدیت ستودنی!

جدیت ستودنی!

پس ازسالها مدیرعاملی سکان استقلال را بدست گرفته است که مدیریت این باشگاه را از حالت انفعالی خارج کرده است.