در فراق آن مرد بارانی

در فراق آن مرد بارانی

سخت است از مردی بنویسی که حتی از دوران کودکی هم هیچ تصویر مبهمی از او به یاد نداری تا بگویی که چگونه بود. از ایستادن مردی خوش پوش کنار زمین مسابقه که مطمئنا نگاه هر کسی را به سمت خود می برد.؛
استقلال و همدلی این فصل

استقلال و همدلی این فصل

شاید یکی از مهم ترین عواملی که تیم فرهاد مجیدی را به این درجه از موفقیت رسانده است همین همدلی، اتحاد و یکدلی باشد که در کل ساختار تیم وجود دارد.؛