باشو، در جست‌وجوی رویاها

باشو، در جست‌وجوی رویاها

گذشته‌ات را به یاد بیاور، تمام سختی هایی که در مسیر این سالها طی کردی را در ذهن خودت تداعی کن؛ از گل کوچک در کوچه‌ پس کوچه‌های محل‌تان تا درخشش در ایرانجوان و ستاره شدن در استقلال