پول تبلیغات محیطی سالهای قبل به کجا میرفت؟

پول تبلیغات محیطی سالهای قبل به کجا میرفت؟

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال که مدتهاست به صورت مستقل از فدراسیون فوتبال ایران اداره می شود هر ساله با وضع قوانین عجیب و غریب و چه‌بسا من در آوردی اتفاقاتی را در فوتبال ایران رقم می‌زند که نمونه آن را فقط در فوتبال ایران می بینیم؛ مثلاً قوانین عجیب مثل جلوگیری از حضور بازیکنان و

تاوان جنگ با سازمان لیگ!

تاوان جنگ با سازمان لیگ!

اشتباهات مکرر داوری در بازی های استقلال سهوی است یا به جدال آجورلو و سازمان لیگ بر سر گرفتن تبلیغات محیطی مربوط می‌شود؟