این بار نا تمام نباش آقای مجیدی!!

این بار نا تمام نباش آقای مجیدی!!

فرهاد مجیدی باید بداند که با پذیرش و اصلاح اشتباهاتش می تواند به فرگوسن استقلال تبدیل شود و با اصرار و انکار اشتباه به منصوریان و فکری!!

سرخاب: از منصوریان انتظار نداشتم

سرخاب: از منصوریان انتظار نداشتم

عباس سرخاب در حال حاضر هدایت تیم نادی جعلان عمان را در دست دارد و می‌گوید سرمربی گری کردن ایرانی ها در لیگ‌های دیگر راه را برای سایر مربی ها باز می کند.