سیتی همچنان در لیگ برتر می تازد

سیتی همچنان در لیگ برتر می تازد

چهارشنبه شب چند دیدار از دیدارهای عقب مانده هفته سی و سوم در لیگ برتر انگلیس انگلیس برگزار شد که در یکی از حساسترین بازیها که نقش زیادی در قهرمانی لیگ برتر داشت، سیتی توانست با نتیجه پر گل ۵بر۱ میزبانش ولور همپتون را شکست دهد. ؛