مرادمند : پاسپورتم را گرفتند و مددی تعهد داد اما دیگر خبری نشد

مرادمند : پاسپورتم را گرفتند و مددی تعهد داد اما دیگر خبری نشد

آنها روزی ۱۰ بار زنگ می‌زنند و تهدید می‌کنند و قبل از بازی‌ها هم حتی تهدید می‌کردند که با مامور به هتل می‌آیند و با حکم جلب من را دستگیر می‌کنند، اما الان کار به جایی رسیده که دیگر با حکم جلب و مدارک و مستندات می‌خواهند قبل از بازی با پدیده به هتل بیایند و دستگیرم کنند.