هیات مدیره جدید استقلال هم بدقول شد

هیات مدیره جدید استقلال هم بدقول شد

هیات مدیره جدید استقلال که در نخستین نشست خود مصوباتی را برای بهتر شدن وضعیت این تیم اعلام کرده بود، پس از گذشته دو هفته از آن جلسه هنوز هیچیک از مصوبات را اجرایی نکرده است!

بیانیه مهم مجمع باشگاه استقلال

بیانیه مهم مجمع باشگاه استقلال

مجمع باشگاه استقلال ضمن پذیرش استعفای مهدی عبدیان و حجت نظری، آقایان پرویز مظلومی، علی اصغر ملکیان و داریوش دلفانی را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره استقلال معرفی کرد.