با نام‌آوران قلعه‌ی آبی؛ رضا رجبی

با نام‌آوران قلعه‌ی آبی؛ رضا رجبی

در استقلال بازیکنان زیادی هستند که با وجود اینکه در دوران فوتبال خود بازیکنان تاثیرگذاری بوده‌اند اما حجب و حیای ذاتی و دوری از حواشی باعث شده اسمشان کمتر مورد توجه قرار گیرد،

با نام‌آوران قلعه‌ی آبی؛ علی سامره

با نام‌آوران قلعه‌ی آبی؛ علی سامره

علی سامره مهاجم رفسنجانی سال‌های نه چندان دور استقلال از بازیکنان چارچوب شناس فوتبال ایران بود. بازیکنی که از موقعیت‌های نصفه و نیمه گل‌های زیبایی می‌ساخت.