تشکیل حلقه اتحاد

تشکیل حلقه اتحاد

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با گل گهر سیرجان با حضور سرمربی این تیم برگزار شد.