بیانیه مهم مجمع باشگاه استقلال

بیانیه مهم مجمع باشگاه استقلال

مجمع باشگاه استقلال ضمن پذیرش استعفای مهدی عبدیان و حجت نظری، آقایان پرویز مظلومی، علی اصغر ملکیان و داریوش دلفانی را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره استقلال معرفی کرد.