کنایه مربی گل گهر به پیروزی

کنایه مربی گل گهر به پیروزی

تیمی که بخاطر حضور در لیگ آسیا برنامه لیگ برتر را تغییر داده هفته ای یک بازی انجام می دهد و سایر تیم ها یا هر ۵ روز یک بازی