وقت جنگ، رنگ ها رنگ می بازد!

وقت جنگ، رنگ ها رنگ می بازد!

به گزارش دبل استار، این دو نفر به ظاهر با هم متفاوت‌اند، یکی سال‌ها کاپیتان و رهبر خط میانی استقلال بوده و یکی سال‌ها بازوبند پرسپولیس را به بازو می‌بسته، یکی سال‌ها دست چپش را روی سینه می‌گذاشت و دست راست را با گردنی کمی متمایل به پایین به نشانه احترام رو به تیفوسی‌های آبی

سندروم استعفاهای بیقرار

سندروم استعفاهای بیقرار

سریال استعفاهای دروغین گلمحمدی دیگر از دستمان در رفته است حربه ای که کاملا نخ نما شده اما همچنان برای او و تیمش تاثیر گذار است.؛